Pantbanker

Pantbelåning har funnits i olika skepnader i alla tider. Ofta har det varit fråga om att hjälpa obemedlade. I det gamla Rom förekom pantbelåning, men det var förbjudet att pantsätta husgeråd och arbetsredskap. Det ansågs självklart att man skulle ha livets nödtorft och kunna försörja sig. Under medeltiden förekom pantbelåning ofta som ett sätt för mindre bemedlade att skaffa sig ett tillfälligt kapital.

År 1772 inrättades i Sverige Generalassistancekontoret i Stockholm. Kontorets uppgift var att låna ut pengar till fattiga mot säkerhet i oförstörbara panter. Verksamheten gick till en början bra, men lönsamheten blev sämre. Kontoret upplöstes 1792.

Tidigare en oseriös verksamhet

Härefter övertog den privata pantbelåningsverksamheten, som hade funnits parallellt under lång tid, marknaden. Många gånger var den oseriös och man handlade med tjuvgods och annat som hade oklart ursprung. Under 1800-talet engagerade sig staten i att sanera verksamheten, först och främst i brottsförebyggande syfte. Det skulle inte vara så lätt att avyttra stulen egendom. År 1918 bestämdes i lag att pantlåneverksamhet inte fick ta emot panter av berusade personer eller någon som var under 18 år.

Lämna privat egendom som pant

Pantbankerna erbjuder idag ett alternativt sätt att låna pengar på. Den som behöver låna kan lämna privat egendom som pant. Man kan lämna guld, konst, klockor, antikviteter, hemelektronik, musikinstrument med mera som säkerhet för ett lån. Normalt återbetalas lånet efter fyra månader. Vid ansökan värderas föremålet som skall pantsättas och andrahandsvärdet ligger sedan till grund för hur stort lånet kan bli. Om lånet inte kan lösas inom den avtalade tiden erbjuds låntagaren förlängt/förnyat lån. Kan man inte betala säljs panten på auktion. Uppstår överskott betalas det till låntagaren. Låntagaren blir aldrig skyldig att betala tillbaka vid underskott.

Pantbelåning kan tyckas vara ett praktiskt sätt att låna pengar på. Nackdelen är att den ränta man måste betala kan uppgå till 60% per år. Räntan varierar dock mellan olika företag. Cirka 5% av inlämnade panter hämtas inte tillbaka. Idag finns 20 pantbanker med kontor på cirka 40 ställen i Sverige.

Smidigt med smslån

Det är sannerligen smidigt det här med smslånen. Hur ofta hamnar man inte i den där situationen där pengarna inte räcker till. Det har tjatats i oändlighet om det, har blivit en riktig klyscha. Men det är verkligen smidigt, jag talar om tjänsten där du på ett löjeväckande simpelt sätt kan låna lite pengar. Efter att ha fyllt i sina uppgifter och valt ett lånebelopp, på smslån av snabbfinans.se kan man välja mellan 1000:- och 10000:-, sedan när man vill betala tillbaka, 30, 60 eller 90 dagar går att välja mellan. Att ett smslån är så lättillgängligt är kanske inte så bra men för mig med ett behov är det utmärkt. Jag får sedan direkt i ansökningsprocessen reda på om jag är kreditvärdig. Förra gången fick jag svara på frågor om mitt hushåll, om jag har barn och sådant där. Sedan fick jag sms med svar och pengar blev utbetalda ganska snart därefter. Fakturan kom på min mail och allt är väldigt tydligt, det finns inte mycket att anmärka på. Mycket smidigt, sanna mina ord!