Hur funkar moms?

När företag köper och säljer varor eller tjänster måste även moms bokföras. Detta gäller även vid andra kostnader eller intäkter. När det handlar om kostnader är det så kallad ingående moms som tillkommer och bokförs. Det kan till exempel se ut som i följande exempel:

Debet: Telefonkostnad 400 kr, Ingående moms 100 kr. Kredit: Leverantörsskulder 500 kr.

Normalt sett är momsen 25 % pålägg (eller 20 % beräknat av det totala beloppet), men det finns även två andra momsbelopp, 6 % och 12 %.

Ingående moms bokförs alltså normalt debet. Trots att det är skatt är ingående moms en tillgång och kontoklass 1. Det är en fordran som företaget har eftersom det är pengar som företaget ska få tillbaka.

När företaget säljer varor bokförs en utgående moms. Till exempel:

Debet: Kundfordringar 500 kr. Kredit: Försäljning av varor 400 kr, Utgående moms 100 kr.

I slutet av månaden görs en momsavräkning där beloppen från ingående moms och utgående moms förs över till momsavräkningskonto. Skillnaden mellan ingående och utgående moms ska sedan företaget betala in till eller få tillbaka (om ingående moms skulle vara högre än utgående moms) från Skatteverket.

Varje månad får företagen en blankett där detta ska redovisas. På samma blankett redovisas även företagets arbetsgivaravgifter och sociala avgifter.

Att välja försäkringar

Behovet av försäkringar och vilken nivå på försäkring man behöver är individuellt, så det finns all anledning att då och då gå igenom dessa. Tyvärr har svenskar i allmänhet dålig koll på sina försäkringar. Det leder till att man på vissa områden är dåligt försäkrad eller oförsäkrad samt att man inom andra områden kan finna sig vara överförsäkrad. En grundregel inom försäkringsvärlden är att dubbla försäkringar inte ger dubbel ersättning. Undantaget är egentligen bara livförsäkringar, men bortsett från dessa finns det absolut ingen anledning till att vara dubbelförsäkrad.

Behovet av försäkringar handlar förstås om att ha ett ekonomiskt skydd vid oväntade händelser som man inte kunnat förutse. Det är till exempel bara ett fåtal människor som kan bekosta återuppbyggnaden av ett nedbrunnet hus med egna pengar.

Grundskydd

En grundförsäkring som alla i Sverige har är socialförsäkringen som administreras av Försäkringskassan. Det ger en grundtrygghet vid sjukdom, även om ersättningsnivåerna blir låga vid lång sjukdom.

Arbetslöshetsförsäkring

En annan grundtrygghet, som dock inte omfattar alla, är den arbetslöshetsersättning. De flesta som arbetar är med i ett fackförbund och ansluts då till en A-kassa. Ersättningsnivåerna har ett ganska lågt tak. För dem med lite högre inkomst finns möjlighet att teckna en försäkring som ”fyller upp” vid arbetslöshet.

Kollektivförsäkring

De flesta som har ett arbete har också en kollektivförsäkring där premien betalas av arbetsgivaren. Dessa försäkringar skiljer sig kraftigt åt mellan olika branscher, men omfattar oftast olycksfallsförsäkring och ersättning vid långvarig sjukdom. Dödsfallsförsäkring är också vanlig. Ett första steg i valet av försäkringsskydd är då kanske att ta reda på vilka kollektiva försäkringar man har och deras försäkringsvillkor. Anledningen till den dåliga kunskapen om dessa försäkringar ligger säkert i att man inte valt dem själv.

Se över dina försäkringar regelbundet

Behovet av försäkringar skiljer sig förstås åt i olika perioder av livet. Studenten som lever ensam och bor i studentkorridor har förstås ett annat behov än den gifta personen med flera barn som bor i villa i storstadsregion. Man bör förstås fundera igenom sitt försäkringsskydd, speciellt när det inträffar förändringar i livet.

Pantbanker

Pantbelåning har funnits i olika skepnader i alla tider. Ofta har det varit fråga om att hjälpa obemedlade. I det gamla Rom förekom pantbelåning, men det var förbjudet att pantsätta husgeråd och arbetsredskap. Det ansågs självklart att man skulle ha livets nödtorft och kunna försörja sig. Under medeltiden förekom pantbelåning ofta som ett sätt för mindre bemedlade att skaffa sig ett tillfälligt kapital.

År 1772 inrättades i Sverige Generalassistancekontoret i Stockholm. Kontorets uppgift var att låna ut pengar till fattiga mot säkerhet i oförstörbara panter. Verksamheten gick till en början bra, men lönsamheten blev sämre. Kontoret upplöstes 1792.

Tidigare en oseriös verksamhet

Härefter övertog den privata pantbelåningsverksamheten, som hade funnits parallellt under lång tid, marknaden. Många gånger var den oseriös och man handlade med tjuvgods och annat som hade oklart ursprung. Under 1800-talet engagerade sig staten i att sanera verksamheten, först och främst i brottsförebyggande syfte. Det skulle inte vara så lätt att avyttra stulen egendom. År 1918 bestämdes i lag att pantlåneverksamhet inte fick ta emot panter av berusade personer eller någon som var under 18 år.

Lämna privat egendom som pant

Pantbankerna erbjuder idag ett alternativt sätt att låna pengar på. Den som behöver låna kan lämna privat egendom som pant. Man kan lämna guld, konst, klockor, antikviteter, hemelektronik, musikinstrument med mera som säkerhet för ett lån. Normalt återbetalas lånet efter fyra månader. Vid ansökan värderas föremålet som skall pantsättas och andrahandsvärdet ligger sedan till grund för hur stort lånet kan bli. Om lånet inte kan lösas inom den avtalade tiden erbjuds låntagaren förlängt/förnyat lån. Kan man inte betala säljs panten på auktion. Uppstår överskott betalas det till låntagaren. Låntagaren blir aldrig skyldig att betala tillbaka vid underskott.

Pantbelåning kan tyckas vara ett praktiskt sätt att låna pengar på. Nackdelen är att den ränta man måste betala kan uppgå till 60% per år. Räntan varierar dock mellan olika företag. Cirka 5% av inlämnade panter hämtas inte tillbaka. Idag finns 20 pantbanker med kontor på cirka 40 ställen i Sverige.

Smidigt med smslån

Det är sannerligen smidigt det här med smslånen. Hur ofta hamnar man inte i den där situationen där pengarna inte räcker till. Det har tjatats i oändlighet om det, har blivit en riktig klyscha. Men det är verkligen smidigt, jag talar om tjänsten där du på ett löjeväckande simpelt sätt kan låna lite pengar. Efter att ha fyllt i sina uppgifter och valt ett lånebelopp, på smslån av snabbfinans.se kan man välja mellan 1000:- och 10000:-, sedan när man vill betala tillbaka, 30, 60 eller 90 dagar går att välja mellan. Att ett smslån är så lättillgängligt är kanske inte så bra men för mig med ett behov är det utmärkt. Jag får sedan direkt i ansökningsprocessen reda på om jag är kreditvärdig. Förra gången fick jag svara på frågor om mitt hushåll, om jag har barn och sådant där. Sedan fick jag sms med svar och pengar blev utbetalda ganska snart därefter. Fakturan kom på min mail och allt är väldigt tydligt, det finns inte mycket att anmärka på. Mycket smidigt, sanna mina ord!

HYIP:s

High Yield Investment Programs eller HYIP:s är program som likt autosurfar betalar dig ett visst antal procent dagligen på dina investerade pengar. Skillnaden är att dessa inte kräver att du gör något åt dem under tiden, som surfar, läser mail eller liknande. Det finns program för både långtidsinvesterningar med några procent dagligen eller de som lovar hög avkastning på så kort tid. De senare får man dock vara försiktig med då de ofta är lurendrejeri, de lovar upp mot flera hundra procents ökning av din investering, vilket vem som helst förstår är väldigt svårt att uppnå.

HYIP strategier På långtids-HYIPs gäller det att snoka fram så mycket information som möjligt om programmet innan man går med. Det är svårt att testa dessa då avkastningen inte kommer förrän efter en ganska lång tid, men hittar man rätt program kan man tjäna rejält på det i längden. 1.25% dagligen ser kanske inte ut att vara så mycket, men med tanke på vad bankerna ger dig är det en rejäl ökning. Självklart finns inte samma säkerhet här som hos banker, programmen kommer och går, det är därför man vill ta fram så mycket information om dessa som möjligt innan man gör sin investering. Mina primära informationskällor är forumen talkgold.com samt moneymakergroup.com. Det är två mycket aktiva forum där det diskuteras nätpengar.

HYIPs som lovar hög avkastning på kort tid dyker upp i mängder dagligen. De ger ofta flera hundra procent på din investering inom loppet av några dagar. Tyvärr är mestadelen av dessa program lurendrejeri, en del betalar enbart ut ett fåtal gånger och några betalar inte ut alls. Trots det kan man tjäna pengar på dessa om man inte gapar efter allt för mycket. Man måste hålla tillbaka suget att lägga in mycket pengar i dessa då risken är att du förlorar alltihop. Vad man istället kan göra är att dela upp sina pengar på flera program och dra sig ur efter runt en-två betalningar, på så sätt minskar du risken att förlora större summor i en smäll.

Billiga hotell

Här är din lilla guide till billiga hotell på nätet. I detta blogginlägg kan du få tips om hur du hittar billiga hotell online. Det finns många aktörer på marknaden och ibland är det inte lätt att hitta rätt. Vi tipsar om hur du ska leta hotell och på vilka sajter du kan hitta de bästa priserna. Oacsett om du vill hitta hotell i Linköping eller Stockholm kommer du långt med dessa råd.

Tips om hur du hittar ett billigt hotell på nätet

Här har du tre tips som kan hjälpa dig att hitta och boka billigt boende som hotell och vandrarhem via nätet.

  • Var noga med att läsa villkoren innan ni bokar. Villkoren finns på aktörens sajt. Om ni inte hittar vilkoren på sajten så bör ni fråga om de innan bokning. I vilkoren framgår vilka regler som hotellförmedlaren följer. Efter bokning så bör du skriva ut kvittot. Ha alltid med kvittot när ni reser till hotellet.
  • Kontrollera vilka regler som gäller vid avbokning av resa och hotell. Ingår tex något typ avbeställningsskydd?
  • Om du betalar hotellet direkt på nätet bör du kontrollera att aktören har en säker betalningslösning.

Bli rik snabbt? Går det?

Enkla sätt att tjäna pengar på – finns dom? Jag har alltid haft som ett delmål i livet att tjäna mycket pengar och det tror jag att jag inte är direkt ensam om.

Jag har provat ett antal olika metoder, flera av dom slitsamma (bland annat arbetat på ett fartyg utanför Nigeria inom oljenäringen, mkt slitsamt). Jag har även använt mig av börsen och det gör jag fortfarande, vilket är det första av mina nuvarande två “enkla sätt att tjäna pengar”. Börsen var nog det sätt som hittills varit den bästa inkomstkällan. Tyvärr var det var inte tillräckligt för att det skulle kännas tryggt att sluta jobba och det är därför jag ständigt letar efter nya sätt att tjäna pengar på.

Det finns så många historier om folk som blir rika genom affiliate och sökmotoroptimering, eller genom att promota andras produkter på internet (och få provision = enkla pengar?) osv så jag kände mig givetvis tvungen att kolla upp detta närmare.

En metod som många använder sig av är att göra betalda undersökningar online. (Paid Surveys.) I presentationen lovas guld och gröna skogar (i vanlig ordning) men jag tror trots allt att man kan få en hyffsad inkomst genom det. Som extrapengar bara, inte fulltidslön som en del pratar om (om du inte skall sluta ditt ordinare jobb då och sitta med undersökningar HELA dagarna) Där har vi alltså det andra av mina två enkla sätt att tjäna pengar på. Enligt de svenskar som jag pratat med så kan man hinna göra en 20$ undersökning på ca 15min. Håller man den takten så ger det trots allt en fantastiskt bra timpeng för jobbet!

Jag tänkte jag skulle prova detta snart och sedan ge er en fullständig beskrivning/betygsättning på hela metoden. Kanske prova flera liknande program för att jämföra och se vilka som betalar bäst. Hörs snart