Behovet av försäkringar och vilken nivå på försäkring man behöver är individuellt, så det finns all anledning att då och då gå igenom dessa. Tyvärr har svenskar i allmänhet dålig koll på sina försäkringar. Det leder till att man på vissa områden är dåligt försäkrad eller oförsäkrad samt att man inom andra områden kan finna sig vara överförsäkrad. En grundregel inom försäkringsvärlden är att dubbla försäkringar inte ger dubbel ersättning. Undantaget är egentligen bara livförsäkringar, men bortsett från dessa finns det absolut ingen anledning till att vara dubbelförsäkrad.

Behovet av försäkringar handlar förstås om att ha ett ekonomiskt skydd vid oväntade händelser som man inte kunnat förutse. Det är till exempel bara ett fåtal människor som kan bekosta återuppbyggnaden av ett nedbrunnet hus med egna pengar.

Grundskydd

En grundförsäkring som alla i Sverige har är socialförsäkringen som administreras av Försäkringskassan. Det ger en grundtrygghet vid sjukdom, även om ersättningsnivåerna blir låga vid lång sjukdom.

Arbetslöshetsförsäkring

En annan grundtrygghet, som dock inte omfattar alla, är den arbetslöshetsersättning. De flesta som arbetar är med i ett fackförbund och ansluts då till en A-kassa. Ersättningsnivåerna har ett ganska lågt tak. För dem med lite högre inkomst finns möjlighet att teckna en försäkring som ”fyller upp” vid arbetslöshet.

Kollektivförsäkring

De flesta som har ett arbete har också en kollektivförsäkring där premien betalas av arbetsgivaren. Dessa försäkringar skiljer sig kraftigt åt mellan olika branscher, men omfattar oftast olycksfallsförsäkring och ersättning vid långvarig sjukdom. Dödsfallsförsäkring är också vanlig. Ett första steg i valet av försäkringsskydd är då kanske att ta reda på vilka kollektiva försäkringar man har och deras försäkringsvillkor. Anledningen till den dåliga kunskapen om dessa försäkringar ligger säkert i att man inte valt dem själv.

Se över dina försäkringar regelbundet

Behovet av försäkringar skiljer sig förstås åt i olika perioder av livet. Studenten som lever ensam och bor i studentkorridor har förstås ett annat behov än den gifta personen med flera barn som bor i villa i storstadsregion. Man bör förstås fundera igenom sitt försäkringsskydd, speciellt när det inträffar förändringar i livet.

Att välja försäkringar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *