Hur funkar moms?

När företag köper och säljer varor eller tjänster måste även moms bokföras. Detta gäller även vid andra kostnader eller intäkter. När det handlar om kostnader är det så kallad ingående moms som tillkommer och bokförs. Det kan till exempel se ut som i följande exempel:

Debet: Telefonkostnad 400 kr, Ingående moms 100 kr. Kredit: Leverantörsskulder 500 kr.

Normalt sett är momsen 25 % pålägg (eller 20 % beräknat av det totala beloppet), men det finns även två andra momsbelopp, 6 % och 12 %.

Ingående moms bokförs alltså normalt debet. Trots att det är skatt är ingående moms en tillgång och kontoklass 1. Det är en fordran som företaget har eftersom det är pengar som företaget ska få tillbaka.

När företaget säljer varor bokförs en utgående moms. Till exempel:

Debet: Kundfordringar 500 kr. Kredit: Försäljning av varor 400 kr, Utgående moms 100 kr.

I slutet av månaden görs en momsavräkning där beloppen från ingående moms och utgående moms förs över till momsavräkningskonto. Skillnaden mellan ingående och utgående moms ska sedan företaget betala in till eller få tillbaka (om ingående moms skulle vara högre än utgående moms) från Skatteverket.

Varje månad får företagen en blankett där detta ska redovisas. På samma blankett redovisas även företagets arbetsgivaravgifter och sociala avgifter.